Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO / EN

În virtutea Legii Educaţiei Fizice şi Sportului 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi în Statutul și Regulamentele Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) şi nu în alte scopuri, Asociatia GT Auto Club Sportiv îşi asumă obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de sportiv despre el însuşi ori o altă persoană. Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele personale ale sportivului sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate şi drepturile pe care le are acesta, ale cărui date personale sunt prelucrate.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR TALE PERSONALE

Prelucrăm datele dvs. personale pe baza unor interese care sunt:  legitime, legale,  reale, transparente  și prezente.

Atunci când faceți o înscriere în concurs (CNIA sau CNSS), obținerea calității de membru GT Auto Club Sportiv și obținerea licenței de pilot (CNIA sau CNSS), noi colectăm: nume, prenume, adresa de email, data nașterii, adresa domiciliu, numarul de telefon, fotografie tip pasaport, marca și tip auto concurs, cilindree, și CNP.

Datele dvs. de mai sus sunt necesare și colectate prin intermediul formularelor specifice pentru: înscriere în concurs (CNIA sau CNSS), obținerea calității de membru GT Auto Club Sportiv și obținerea licenței de pilot (CNIA sau CNSS).

SIGURANȚA DATELOR TALE PERSOANLE

Păstrăm în siguranță datele personale, cu măsuri tehnice corespunzătoare, cu măsuri organizatorice adecvate, cu un nivel ridicat de securitate împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale; împotriva daunelor accidentale sau ilegale.

DREPTURILE TALE

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul:

– să solicitați primirea de informații despre prelucrarea datelor (dreptul de acces)

– să le rectificați (dreptul de rectificare)

– să solicitați să fie șterse (dreptul de stergere)

– să solicitați restricționarea prelucrării (dreptul de restriționare)

– să vă opuneți prelucrării (dreptul de retragere a consimțământului)

– aveți dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de portabilitate)

– dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezinta o încălcare a GDPR

Puteți contacta în orice moment pentru exercitarea acestor drepturi utilizând următoarele date de contact: e-mail: office@gtautoclub.ro, teodor.gheorghe@gmail.com

Prin bifarea casuței, solicitantul declară că a fost informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către Asociatia GT Auto Club Sportiv, că a înţeles conţinutul său şi că şi-a exprimat liber consimţământul în scopul prelucrării datelor personale.